Erklæringer 

Hvis forsikringsselskabet skal betale et engangsbidrag på mere end DKK 100.000, skal der i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget indsendes en erklæring til garantifonden fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at engangsbidraget er korrekt beregnet. Derudover skal der indsendes en opgørelse af engangsbidraget.

Til det formål skal følgende erklæringer udfyldes:

Opgørelse af engangsbidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Den uafhængige revisors erklæring om beregning af engangsbidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Hvis forsikringsselskabet alene skal betale minimumsbeløbet på DKK 100.000, skal der i forbindelse med indbetaling af bidraget indsendes en erklæring til garantifonden fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse/tegningsberettiget personkreds om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.
 
Til det formål skal denne  erklæring udfyldes:

Erklæring fra den ansvarlige ledelse

Et direkte tegnende skadesforsikringsselskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer på det danske marked, og som ønsker at tilslutte sig garantifonden for skadesforsikringsselskaber (frivillige medlemmer), betragtes først som medlem af fonden fra det tidspunkt, hvor garantifonden har modtaget betaling af et engangsbidrag fra selskabet.

Et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der får Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver medlem af garantifonden for skadesforsikringsselskaber fra det øjeblik, tilladelsen gives (obligatoriske medlemmer). Engangsbidrag til garantifonden skal betales senest 4 uger efter, at selskabet eller filialen har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed.

Oplysninger om engangsbidraget findes her

Publiceret/Opdateret 17-10-2017