Lovgrundlag 

Fonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, vedtaget den 10. juni 2003.

Lov

Fonden blev oprettet ved lov om en Garantifond for skadesforsikringsselskaber, vedtaget den 10. juni 2003. Loven blev sat i kraft 1. oktober 2003. Gældende lov er "Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber" (LBK nr. 1050 af 8. september 2017).

Læs loven her

Loven er senest blevet ændret ved lov nr. 375 af 1. maj 2018 (fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, og ændring af Fondens dækningsområde m.v.).

Læs loven her

 Bekendtgørelser (bidrag)

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Bekendtgørelse nr. 447 af 8. juni 2005.

Læs bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Bekendtgørelse nr. 743 af 13. juni 2017.

Læs bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse (god skik)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (nye informationsforpligtelser for skadesforsikringsselskaber, herunder for filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, ved markedsføring af skadesforsikringsaftaler til forbrugere).

Bekendtgørelse nr. 484 af 16. maj 2017.

Læs bekendtgørelsen her

Publiceret/Opdateret 04-05-2018