Hvad er Garantifonden? 
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003 ved "Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber", fordi forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da det gik konkurs den 18. december 2002.
Med etableringen af garantifondsordningen blev det især inden for forbrugerskadesforsikringsområdet sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning i henhold til loven.

Fonden er en selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelse.

 Finanstilsynet fører tilsyn med fonden.

Publiceret/Opdateret 08-05-2018