Bestyrelsen 

Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer samt suppleanter.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Medlemmerne og disses stedfortrædere udnævnes for 3 år. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Formanden og næstformanden må ikke have sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og fonden

Bestyrelsesmedlemmer gældende fra 1. november 2018:

Bestyrelsesformand - Christian C. Lund Nielsen
Chefaktuar Tine Buch-Kromann, Tryg
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk
Underdirektør Kim Haggren, DI
Underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension

Suppleanter:

Chefaktuar Nils Rømer, Den Danske Aktuarforening
Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet Tænk
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, SMWdanmark
Juridisk konsulent Camilla Modvig Gretved,  Forsikring & Pension

Det daglige arbejde varetages af Forsikringsorganisationernes Fællessekretariat, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup.

Publiceret/Opdateret 06-12-2018