Administrationsselskab 
Den gældende rammeaftale vedrørende administration af skadesanmeldelser og udbetaling af erstatning i forbindelse med en konkurs i et skadesforsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber udløber den 30. november 2016. Rammeaftalen har derfor været i offentligt EU-udbud med henblik på ikrafttrædelse den 1. december 2016.

Udbuddet, som blev offentliggjort med udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 246-447566 af 19. december 2015, blev gennemført som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet (2004/18/EF) med tildelingskriteriet "laveste pris". Ved udløbet af tilbudsfristen den 9. februar 2016 havde garantifonden modtaget ét tilbud. Topdanmark Forsikring A/S blev i den forbindelse blevet valgt som garantifondens administrationsselskab for perioden 1. december 2016 – 30. november 2020 – se mere her 

Aftalen indebærer, at Topdanmark er forpligtet til at administrere sagsporteføljen i tilfælde af et skadeforsikringsselskab konkurs i den pågældende periode.

Publiceret/Opdateret 30-05-2017